Zašto graditi solarne elektrane i prodavati električnu energiju?

Sunce kao izvor energije spada među obnovljive izvore energije, potpuno je besplatno i neiscrpno, osim toga to može biti i financijski isplativo ako se proizvedena električna energija prodaje po poticajnoj cijeni. Poticajne cijene električne energije određene su tarifnim sustavom za proizvodnju. Kod solarnih (fotonaponskih) elektrana povlaštena otkupna cijena viša je nekoliko puta od cijene električne energije koju potrošač uzima iz mreže. Ugovor se potpisuje na 14 godina čime je zagarantirana financijska isplativost projekta. Povrat investicije je oko 5 godina, ovisno o lokaciji i snazi elektrane.
Utvrđena je nova kvota od 15MW za 2013. godinu. Stoga je sada prava prilika za investiranje u izgradnju vlastite fotonaponske elektrane. Ugovor se potpisuje sa HROTE-om ( Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.) na 14 godina.


Što je sve potrebno za fotonaponsku elektranu?

Sustavom poticaja isplativo je graditi integrirane solarne elektrane do 30 kW na krovu zgrade ili istoj parceli jer se tada dobija najveća poticajna cijena. Maksimalna moguća poticajna cijena dobija se za fotonaponsku elektranu do uključivo 10kW. Postupak stjecanja statusa povlaštenog proizvođača počinje izradom elektrotehničkog projekta izrađenog od strane ovlaštenog inženjera i predajom zahtjeva HEP-u.


Kod izgradnje solarne elektrane Elektro-Pozaić nudi usluge:

  • idejni elektrotehnički projekt izrađen od strane ovlaštenog inženjera
  • rješavanje financiranja preko poslovnih banaka i HBOR-a
  • dobava, montaža i postavljanje fotonaponske elektrane
  • priključenje na elektroenergetsku mrežu i probno puštanje u rad
  • solarna elektrana po modelu "ključ u ruke"

Fotonaponska elektrana "KLJUČ U RUKE"

Ako razmišljate o gradnji fotonaponske elektrane obratite nam se sa povjerenjem. Eelektro Pozaić može Vašu investiciju dovesti od početka do kraja. Izgradnju fotonaponske elektrane na Vaš zahtjev možemo odraditi po sistemu "ključ u ruke". To uključuje sve projekte, ishođenje svih dozvola i dokumenata te kompletnu gradnju elektrane sa puštanjem u rad.
Da bi se utvrdila isplativost ulaganja u izgradnju fotonaponske elektrane Eelektro Pozaić može napraviti analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i te služi Investitoru da donese odluku o gradnji.


kalkulator isplativosti

Elektro-Pozaić

solarno@elektro-pozaic.hr
mob. 098/186-2206
tel./fax: 049/ 466-957

Najam krova

Naši partneri i suradnici:

Atesi
Daqo
Energy Technology ETE